SIGNALERING

Controlesystemen


Een Freshfilter controlesysteem waarborgt de veiligheid van u en uw personeel door automatisch de cabine van de minimale hoeveelheid overdruk te voorzien. Tevens zal er een optische en akoestische alermering waarneembaar zijn bij potentieel gevaar.