FFController 3000 series

PLC Sturing op cabinedruk

Wanneer de controller op de automatische stand staat, zorgt deze ervoor dat de overdruk in de cabine ten minste 100PA blijft. Dit garandeert een zo laag mogelijke doorstoomsnelheid, zodat de contacttijd met koolstof altijd juist blijft. Deze sturing is volledig traploos en digitaal (PWM), zodat ook de 2de generatie ventilatoren moeiteloos kunnen worden aangestuurd (zoals in de FFTube).

Filterdetectie

Tot drie verschillende filtersoorten kunnen gedetecteerd en getoond worden op het controlepaneel. Wanneer een filter eruit wordt gehaald of niet op de juiste wijze is gemonteerd, is dit direct af te lezen.

Alarmering conform NEN4444

Bij te veel of te weinig druk in de cabine, zal er een optische en akoestische alarmering waarneembaar zijn, zodat de machinist direct wordt gewaarschuwd bij potentieel gevaar.

HC meting geïntegreerd

Optioneel is het paneel uit te breiden met een koolwaterstoffenmeter. De HC waarde kan met een knop op het LED scherm weergegeven worden. Tevens waarschuwt de controller (ook wanneer de HC waarde niet op het scherm wordt getoond) bij overschrijding van 5 PPM. Deze HC module is tevens op een later tijdstip nog te integreren in de FFController 3000.

Cabinelekkage alarm

De geavanceerde FFController 3000 series waarschuwt u tijdig! De automatische regeling van het controlepaneel stuurt de motor aan van 0-80% van zijn vermogen. Wanneer de cabine door de jaren heen zodanig gaat lekken (door verdrogingen van afdichtingsrubbers) dat bij 80% van het vermogen de 100 Pascal druk niet meer wordt gehaald, geeft deze een vooralarm. Vervolgens kunt u zelf een controleafspraak inplannen en hoeven geen ad-hoc reparatiewerken op locatie uitgevoerd te worden. Dit zijn directe besparingen op uw onderhoudskosten van de machine!

EMC/CE-test

De FFController is getest conform de richtlijnen: EMC, R&TTE en electronical safety. Zo bent u er zeker van dat alle merkwaardige problemen volledig zijn uitgesloten!