OVERDRUKSYSTEMEN

Filtratie


Een Freshfilter overdruksysteem waarborgt de veiligheid van u en uw personeel door de cabine kunstmatig van overdruk te voorzien.